Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Kürtaj Fiyatları

Kelime anlamı kazıma olan kürtaj; birtakım rahim hastalıklarında gerçekleştirilmesinin yanı sıra genellikle istenmeyen gebeliklerde başvurulmaktadır. Önceki yıllarda rahmin kazınması yöntemi ile uygulanmaktaydı ancak günümüzde çok daha güvenilir bir yöntem olan vakum yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Gebelik haftası ilerledikçe risk faktörlerinin çoğalması; kürtaj yaptırmaya karar veren kadınların bu işlemi ertelememesi gerekliliğini açığa çıkarmaktadır. Gebeliğin ilk 10 haftasında uygulanabilmekte olan; genel anestezi ya da lokal anestezi altında uygulanan kürtaj işlemi bir doğum kontrol yöntemi değildir. Gebelik planlanmıyor ise cinsel ilişki sırasında mutlaka doğum kontrol yöntemlerine başvurmak gerekmektedir. Kürtaj işlemi öncesinde bu işlemi uygulayacak doktor ayrıntılı bir jinekolojik muayene gerçekleştirmektedir. Gebelik haftasını belirlemenin yanı sıra hücrenin rahim içerisinde hangi konuma yerleştiği de tespit edilmektedir.

Günümüzde kürtaj işlemi genellikle genel anestezi altında uygulanmaktadır. Kürtaj uygulamasının gerçekleştirileceği kliniğin steril bir ortam olması ve doktorun alanında uzman ve tecrübeli olması uygulama sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonların önüne geçmede etkilidir. Kürtaja başvurmak durumunda kalan birçok kadın fiyatını merak etmektedir. İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması ve rahim içinde görülen anormal kanama durumlarında tanı ve tedavi yöntemi olarak gerçekleştirilen kürtaj uygulaması anestezi altında yapılan cerrahi bir müdahaledir. Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ya da oluşabilecek herhangi bir risk durumunda doğru müdahalenin gerçekleştirilebilmesi adına uzman ve tecrübeli doktorların yapması gereken kürtaj uygulamasının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen yasal süresi; ilk 10 haftadır.

Ankara Kürtaj Fiyatları

Yazılı ve görsel basın ile internet aracılığı ile fiyat bilgisi sunmak tıp etiği ve ahlaki çerçevelere uygun değildir. Bu nedenle bu başlık altında fiyat veremiyoruz. Kürtaj fiyatları; Tabib Odası’nın her yıl belirlediği fiyat belirleme katsayısı esas alınmaktadır ancak fiyat belirlemede; gebelik haftası ve gerçekleştirilecek anestezi uygulamasının şekli etkili olmaktadır. Fiyat bilgisini; 0 312 425 85 30 numaralı telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.