Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Cinsel Organ Küçük Dudakları Yeniden Şekillendirme Operasyonu (Labioplasti)

Küçük Dudakları Yeniden Şekillendirme Operasyonu 

Kadın dış genital organlarında bulunan küçük dudaklar (labium minus), büyük dudakların arasında uzanan ince deri kıvrımlarıdır. Erkeklerde penis derisinin homoloğudur.

Küçük dudaklar adölesan döneminde salınan östrojene bağlı olarak bazı kızlarda aşırı gelişim göstererek tek taraflı ya da iki taraflı olarak sarkabilir, aşırı kilo alıp verme, doğum yapma gibi çeşitli durumlardan sonra da sarkar, uzar ve bayanlar için tahammül edilmez bir görünüme bürünebilir. Bu durum tıbbi açıdan bir tehlike oluşturmaz, fakat estetik açıdan olduğu kadar ilişki sırasında da gerilmeye bağlı rahatsızlık verebilir.

Cinsel organların estetik ameliyatlarından biri olan labioplasti operasyonu ile anormal büyük, uzun, asimetrik, kalın, sarkık duran küçük dudaklar yeniden şekillendirilir. Lokal ya da genel anestezi altında ve steril şartlarda yaklaşık bir saat kadar süren bir operasyondur. Bu operasyon bakirelere de rahatlıkla uygulanabilir. Kızlık zarına asla zarar vermez. Operasyon yapıldığı başkaları tarafından da anlaşılmaz. 

Labioplasti Operasyonuna Hazırlık

 • Cerrahiden birkaç gün önce genital bölge kılları temizlenmelidir.
 • Mümkünse cerrahiden 2-3 hafta öncesinden itibaren sigara içilmemelidir.
 • Cerrahiden 1-2 hafta önceden Aspirin ve NSAID'lar kesilmelidir.
 • Ameliyattan önce koruyucu antibiyotik başlanmalıdır.

Operasyondan önce küçük dudakların mevcut şekli ve operasyondan sonra kazanacakları yeni şekli konusunda ayrıntılı bilgi verilir ve labioplasti olacak kimsenin onayı alınır. Gerekirse operasyondan önce bu bölgenin resmi çekilir.

Labioplasti Operasyonu  

Hasta jinekolojik masaya alınır. Çıkarılacak olan doku işaretlenir. Ameliyatta çeşitli teknikler kullanılır (biz ameliyat izinin en az olduğu wedge rezeksiyon tekniğini kullanmaktayız, wedge rezeksiyon yapıldığında cinsel ilişkide çok önemli olan duyu kaybı ve skar oluşmaz). Lokal anestezik madde deri altına enjekte edilir. Betadine ile boyanır ve steril örtüler örtülür. Hasta için en uygun olan rezeksiyon tekniği kullanılarak labium minörlerden fazla olan doku çıkartılır. Labioplasti operasyonunda dokuyu tahriş etmeyen, dokuda iz bırakmayan ve erimesi yara iyileşmesi ile uyumlu olan sütür materyali doktor tarafından titizlikle belirlenmelidir. Ayrıca bu sütür materyalinin iğnesinin çapı, şekli, uzunluğu da özel olarak seçilmelidir.

Önce submukozal dokular tek tek süturlar ile yaklaştırıldıktan sonra serbest kenarlar vertikal mattress sütur tekniği ile yaklaştırılır. Labioplasti operasyonunda serbest kenarların kapanması sırasında en dış kısma running sütür atılmamalıdır, aksi halde iyileşen kenarlar fisto gibi taraklı izlenir. Kanama kontrolü yapılır. Sütür hattı boyunca antibiyotik içeren pomadlar sürülür, steril gaz ile kapatılır. Bu operasyonda kendiliğinden eriyebilen sütürler kullanılır. Herhangi bir pansumana gerek yoktur. 

Labioplasti Operasyonundan Sonra Bakım

 • Operasyondan sonra isteyen hastaya fotoğraf verilebilir.
 • Oral ağrı kesici ilaçlar verilir.
 • Enfeksiyonu önlemek için antibiyotikli kremler önerilir.
 • Bu alanın temizliğine aşırı özen gösterilmelidir.
 • Kanamaya neden olabilecek gerilme, eğilme, ağırlık kaldırma gibi hareketler bir hafta yasaklanır.
 • Operasyon bölgesinde yanma, şişlik olabilir. Ameliyatın yapıldığı gün aralıklı buz tatbiki yapmak ve birkaç gün gece yatarken kalçaları hafif yüksekte tutmak, şişlik ve ödem oluşmasına engel olur. Bu durum bir iki haftada ortadan kalkar.
 • Ameliyattan üç gün sonra ağrıyı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için günde iki kez sıcak suya oturma banyolarına başlanabilir.
 • Altı hafta bisiklete binmek, ata binmek yasaktır.
 • Sütürler spontan olarak erir.
 • Bir ay sonra kontrol önerilir, ameliyet yeri iyileşmiş ise cinsel ilişki yeniden başlayabilir.

Bu operasyondan hemen sonra hastalar günlük yaşamına geri döner. Dikişler ortalama bir hafta, on gün içinde iyileşir. Dikiş izleri görülmez.

Klitoris Estetik Operasyonu

Klitoral Hood Onarımı 

Klitoral hood, glans klitorisi örten deri parçasıdır. Bu deri parçası uzun, sarkık, asimetrik ise ve bundan rahatsızlık duyuluyor ise bu durum estetik olarak düzeltilebilir.

Labioplasti sırasında klitoris çok belirgin ve üstündeki deri sarkık ise (klitoral hood) bu durum da düzeltilebilir. Klitoral hood varsa bu kısım pubik kemik fasiasına asılabilir. Bu işleme klitoral hood redüksiyonu denir. Klitoris üstündeki fazla sarkan deri alınırsa cinsel birleşmede duyu hissi daha iyi olur. Fakat çıkarılacak doku miktarı çok titizlikle ayarlanmalıdır. Gereğinden fazla doku çıkartmak klitoris uç kısmının sürekli açıkta kalmasına neden olur.

İşlemden sonra Bepanten gibi kremler ya da skar oluşumuna engel olan kremler de verilebilir.

Klitoral hood küçültme operasyonu tekniği sarkan fazla dokuya göre değişiklik gösterir. En çok üçgen şeklinde parça çıkarma tekniği ve hilal şeklinde parça çıkarma tekniği kullanılır.

Üçgen Tekniği: Klitoral hood tek taraflı ya da iki taraflı fazla ise ve sarkıyorsa bu fazlalığı çıkarmak için, labioplasti işlemi sırasında wedge rezeksiyon yapıldıktan sonra labium minör lateral yüzünden yukarı doğru fazla olan klitoral hood'a doğru deri parçası laterale ve öne doğru kavisli küçük bir üçgen şeklinde ayrıca çıkartılmalıdır. Böylece bu işlem klitorise tek taraflı yapıldıysa bu taraf diğer taraf ile aynı şekli alacak ve klitoris simetrik hale gelecektir. Klitoris simetrik olarak büyük ve sarkık ise iki tarafa da aynı işlem yapılmalıdır.

Hilal Tekniği: Bu teknikle gereksiz fazla klitoral hood dokusu hilal şeklinde çıkartılır. Uygun sütürler ile iki tabaka halinde kapatılır. Böyle bir operasyonda çok az da olsa uyuşukluk riski olabileceği hastaya belirtilmelidir. Fakat bu risk azdır, çünkü klitoris sinirleri oldukça derinde gömülüdür.

Spiral Takımı Kızlık Zarı Muayenesi Genital Estetik Ameliyatları Adet Düzensizliği Nedenleri