Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Katıldığım Konferans ve Seminerler

 1. K.Yüksel. Türkiye Sağlık Ve Tedavi Vakfı, Obstetrik ve Jinekolojide Yenilikler Vlll. Milli Tıp eğitim Toplantısı. Bakteriel vaginosisin tedavisinde metranidazolün farklı tedavi dozları. Oral prezentasyon: 14.ekim 1994 cuma, saat: 16.40--16.50. Salamis Bay oteli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 2. K.Yüksel. Türkiye Sağlık Ve Tedavi Vakfı, Obstetrik ve Jinekolojide Yenilikler Vlll. Milli Tıp eğitim Toplantısı. Akut pelvik inflamatuar hastalıkta CA-125 düzeyleri, Oral prezentasyon: 14.ekim 1994 cuma, saat: 16.50--17.00. Salamis Bay oteli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.  
 3. H. Oral ,C.Gülerman ,K. Yüksel ,G. Keleş . Amenore, 2.1.1996, saat: 13.30--15.20, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.
 4. Ö.Çobanoğlu ,Y. Ergun ,K. Yüksel , B.Şener , B.Yıldırım,B. Selam . Over Tümörlerinin sınıflandırılması, Epitelyal Over Tümörleri, 10.10.1996, saat: 13.30, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.
 5. Ö.Çobanoğlu , T. Aydoğdu,S. Oğuz , K.Yüksel ,I. Aykut , N.Erçin . Nonepitelyal overian tümörler 17.10.1996, saat: 13.30, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.
 6. K. Yüksel. Makale saati ( Wilson hastalıklı gebelerin takibi hakkında literatür taraması), 5.12.1997, saat: 13.30, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.  
 7. Dr. O. Gökmen, Dr. K. Yüksel. Menstruel Siklus Bozuklukları, 8.4. 1999 saat: 13.30.  Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.  
 8. Dr. Nazife Ergen, Dr. K. Yüksel. Endommetriosis. 16.5.00, saat: 13.30 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.
 9. K. Yüksel, Dr. Figen Torun. Adölesan Jinakoloji, 24.04.2001, saat: 13.30  Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, konferans salonu.
 10. Kutlugül Yüksel.Makale sunumu,3.2.2004, saat13.00, Z.T.Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, konferans salonu
 11. Kutlugül Yüksel, İrfan Tarhan.Perioperatif bakım;preoperatif değerlendirme,postoperatif değerlendirme,12.2.2004,saat13.00, Z.T.Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, konferans salonu
 12. Kutlugül Yüksel. Serviks prekanseröz lezyonlarında takip stratejileri ile ilgili makaleler,15.3.2005,saat13.00, Z.T.Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, konferans salonu

Katıldığım Kalite Yönetimi Çalışması:  

Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 Mayıs 1998 tarihinde Kalite Güvence Sistemi Belgesi’ni almıştır (Türk Standartlar Enstitüsi TS-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi). Bu çalışmada danışman olarak görev yaptım.  

Katıldığım AB Projeleri:  

 1. Proje:2004 . Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi’nin Türkiye AvrupaKomisyonu Delegasyonu Türkiye Üreme Sağlığı Programına göre ‘’Eğitimli Sağlık Personeliyle Kaliteli Doğum Hizmetleri’’ (‘’Improving the Quality of Services in the Obstetric Care by Training Obstetric Staff’’) projesinde project co-coordinator olarak görev yaptım.  
 2. Proje: 2005. Güvenli Annelik, Yeni Doğan Bakımı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Adölesan Sağlığı konusunda ‘Karanfil Projesi’nde proje danışmanı olarak görev yaptım.  

Üye Olduğum Dernekler:  

 • Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Spiral Takımı Kızlık Zarı Muayenesi Genital Estetik Ameliyatları Adet Düzensizliği Nedenleri