Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Klitoris Estetiği

Klitorisin Yapısı Nasıldır?

Klitoris, kadınlarda dış genital organlarda küçük dudakların birleştiği üst kısımda, idrar çıkış deliğinin (üretra) hemen üstünde yer alır, ters Y harfi şeklinde bir organdır. Klitoris baş ve bir çift gövde kısımlarından oluşur. Baş kısmı 2-4 cm uzunluğundadır, gövde kısmı ise ortalama 7-8 cm uzunluğunda süngerimsi (spongioz) özellik gösterir. Klitorisin dıştan izlenen kısmına baş kısmı olupglans klitorisadı verilir ve bu nokta cinsel uyarım sırasında kan ile dolarak erektil hale gelen en hassas noktadır. Klitoris gövde kısmı ise gömülüdür. Klitoral hood, glans klitorisi örten deri parçasıdır. Bu deri parçası uzun, sarkık, asimetrik ise ve bundan rahatsızlık duyuluyor ise bu durum estetik olarak düzeltilebilir.

Klitoral Hoodun Kalınlaşma Nedeni Nedir?

Klitoral hood ve labiumların genişlemesinin en sık nedeni konjenital (yapısal) olduğu halde, puberte döneminde hormonal etkiler, kronik irritasyon ya da gebelik gibi faktörler de buna neden olabilir.

Klitoris Estetiği Nedir?

Klitoris estetiği operasyonu, klitoris üstündeki fazla ve sarkmış deri parçasının ortadan kaldırılmasıdır. Bu işleme klitoris estetiği (klitoral hood onarımı) adı verilmektedir.

Klitoris Estetiği Operasyonu Niçin Yapılır?

Klitoris üstündeki bu fazla deri kıvrımı kadının duyarlılığını azaltır. Klitorisin normalden iri olması kişilerde psikolojik etki bırakarak cinsel güvenini zedeler, ayrıca partnerine karşı utanma hissi yaratır.

Bu işlem; hem estetik açıdan düzelme sağlamak hem de cinsel ilişkide kadının duyarlılığını artırmak ve orgazm olmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Klitoris estetiği operasyonu kozmetik görünümü, seksüel fonksiyonu düzelir ve özgüven artar. Bu işlem 30 dakika kadar süren emniyetli ve basit bir operasyondur.

Labioplasti Sırasında Klitoris Estetiği De Yapılabilir Mi?

Klitoral hood onarımı, çoğu zaman labioplasti operasyonu ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Eğer küçük dudaklar çok küçültülecek olursa klitoris çok belirgin hale geleceği için labioplasti sırasında klitoral hood onarımı da beraberinde yapılmalıdır. Buna rağmen labiumları normal olan vakalarda klitoris estetiği tek başına da yapılabilir.

Klitoris Estetiği Kimlere Yapılmalıdır?

Klitoris üstünde fazla deri kıvrımları olan, cinsel birliktelikte çok geç orgazma ulaşan, cinsel organ küçük dudakları çok belirgin ve uzun olan, önemli sağlık sorunları olmayan kadınlar için önerilmektedir.

Klitoris Estetiği Kimlere Yapılmalıdır?

Klitoris estetiği ortalama bir saatten daha kısa sürede lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında klitorise doğrudan müdahale etmek sakıncalıdır; bu bölgede çok sayıda sinir sonlanması vardır. Bu nedenle duyu kaybı olabilir. Çoğu zaman klitoris üstünde ya da etrafında bulunan aşırı doku katlantıları azaltılarak bu işlem gerçekleştirilir. Klitoris estetiği labioplasti ile birlikte yapıldığında işlem ortalama bir saat sürer.

Klitoris Estetiği (Klitoral Hood Onarımı) Teknikleri Nelerdir?

Klitoral hood varsa bu kısım pubik kemik fasiasına asılabilir. Bu işlemeklitoral hood redüksiyonudenir. Klitoris üstündeki fazla sarkan deri alınırsa cinsel birleşmede duyu hissi daha iyi olur. Fakat çıkarılacak doku miktarı çok titizlikle ayarlanmalıdır. Gereğinden fazla doku çıkartmak klitoris uç kısmının sürekli açıkta kalmasına neden olur.

Klitoral hood küçültme operasyonu tekniği sarkan fazla dokuya göre değişiklik gösterir.En çok üçgen şeklinde parça çıkarma tekniği ve hilal şeklinde parça çıkarma tekniği kullanılır.

Üçgen tekniği:Klitoral hood tek taraflı ya da iki taraflı kalın ise ve sarkıyorsa bu fazlalığı çıkarmak için,lateral klitoral hood redüksiyonu ile santral wedge redüksiyon (V kesisi) yapmak emniyetli bir işlemdir; bu işlemin komplikasyonu çok az olduğu halde hasta memnuniyeti yüksektir.

Aşırı büyümüş labium ve derisi sarkmış lateral klitoral hoodu kesmek içinlabioplasti işlemi sırasında wedge rezeksiyon yapıldıktan sonra, eğer klitoris estetiği de yapılacak olursa; labium minör lateral yüzünden yukarı doğru klitoral hood yönünde sarkmış deri parçası laterale ve öne doğru kavisli küçük bir üçgen şeklinde ayrıca çıkartılmalıdır.

Klitoral hood asimetrik ve tek taraflı sarkık ise; klitoral hood onarımı sarkık tarafa yapılarak, diğer taraf ile aynı şekli alması ve sonuçta klitorisin simetrik hale gelmesi sağlanır. Klitoral hood simetrik olarak büyük ve sarkık ise iki tarafa da aynı işlem yapılmalıdır.

Hilal tekniği:Bu teknikle gereksiz fazla klitoral hood dokusu hilal şeklinde çıkartılır.. Klitoris çıkıntısı tutulur, çekilirken bunun etrafına kavisli bir kesi yapılır. İnsizyonun uzunluğu 6-7 mm’yi geçmez. Fazla deri parçası kaldırılır ve alan absorbe olan dikiş materyali ile kapatılır. Başka bir teknik klitorisin uzun eksenine paralel kesi yapılarak klitoral hood’un (cliteral prepuce tissue) fazlalıklarının çıkartılmasıdır. Ekseriya klitoral hoodun merkezinde olan fazla deri ayrı bir insizyon ile uzaklaştırılır.Uygun sütürler ile iki tabaka halinde kapatılır. Böyle bir operasyonda çok az da olsa uyuşukluk riski olabileceği hastaya belirtilmelidir. Fakat bu risk azdır, çünkü klitoris sinirleri oldukça derinde gömülüdür.

Klitoris Estetiği Operasyonundan Sonra Öneriler Nelerdir?

İşlemden sonra epitelizasyonu kolaylaştırmak ve skar oluşumuna engel olmak için koruyucu kremler ile birlikte uygunantibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar da tavsiye edilir. Tuvalette antiseptik solüsyon ile önden arkaya doğru temizlik önerilir. Bilindiği gibi hijyen kurallarına çok dikkat etmek en önemli nokta olup, iyileşmeyi hızlandırır.

Klitoris Estetiği Operasyonunun Yan Etkileri ve Riskleri Nelerdir?

Her operasyonda olduğu gibi bu işlem sırasında da aşırı kanama, enfeksiyon, sinir hasarı, skar dokusu, renk değişikliği gibi yan etkiler olabilir. İşlem ne kadar bu konuda uzman, tecrübeli ve yetkili ellerde yapılırsa istenmeyen yan etkiler de o kadar az olur.

Klitoris Estetiği Operasyonundan Sonra İyileşme Süresi Nedir?

Özenle, steril şartlarda, tecrübeli ellerde yapıldığı zaman iyileşme süresi oldukça kısadır. Hastaların büyük bir kısmı aynı gün günlük aktivitelerine dönebilir ve bir gün sonra duş alabilir. İşlemden sonra iki üç gün bu bölge şiş ve ödemli olabilir, daha sonraki haftalarda bu durum yavaş yavaş düzelir. Dikişler bir süre sonra kendiliğinden erir. İşlemden sonra altı hafta kadar havuz, deniz, yüzme gibi sporlar ile bisiklete binmek, ata binmek, cinsel ilişkiye girmek yasaktır.

Sonuç:Hastaların büyük bir kısmı sonuçtan mutlu olduğunu ve cinsel fonksiyon ve kozmetik yönünden düzelme sonucu vücut imajının güçlendiğini ifade etmektedir.

 

Spiral Takımı Kızlık Zarı Muayenesi Genital Estetik Ameliyatları Adet Düzensizliği Nedenleri