Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Yayınlarım 2: Yayın Listesi

 1. Durmuş Z, Çiçek N, Özcan U, Beysanoğlu M, Aydoğdu T, Yüksel K. İnfertilite nedeni ile daha önce operasyon geçiren vakalarda mikrocerrahi uygulamalarımız. 12. Uluslararası obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 24-26 ekim 1995, Ankara Jinekoloji Derneği,, sayfa: 132, 1996.  
 2. Yüksel K. Gebelikte akut hipertansif krizler. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.5(11), 31-36, 1994.  
 3. Yüksel K, Gülerman C, Aydoğdu T, Orbay G. Dr. Zekai tahir Burak kadın hastanesinde gebelerde görülen derin ven trombozu vakalarının insidansı. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 5(1); 23-24, 1994.  
 4. Yüksel K, Gülerman C, Aydoğdu T. Şiddetli preeklampsi ve eklampsinin değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 5(1); 45-49, 1994.  
 5. Yüksel K. Gebelikte candidiazis insidansı ve ketokonazol ovul ile tedavisi. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.5(12), 105-108, 1994.  
 6. Yüksel K. Genital mikoplazmalar.Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.5(13), 201-207, 1994.  
 7. Gülerman C, Uğur M, Gürbüz B, Yüksel K, Yeşilyurt H, Arslan S, Oral H, Gökmen O. Ektopik gebeliğin lineer salpingostomi ile tedavisinde laparotomi ve laparoskopik yöntemlerin karşılaştırılması. Endoskopik- Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1: 148-153, 1994.  
 8. Yüksel K, Gülerman C, Gökmen O. Bacteriyel vaginozis tedavisinde farklı dozlarda Metronidazol kullanımı. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı, yeni tıp dergisi 12(1): 24-26, 1995.
 9. Yüksel K, Gülerman C, Özcan U, Gökmen O. Akut pelvik inflamatuar hastalıkta CA-125 düzeyleri.Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı, yeni tıp dergisi 12(1): 42-44, 1995.  
 10. Çelikkanat H, Özakşit G, Yüksel K, Ergin T, Kalemli M, Gökmen O. Postmenapozal hormon replasman tedavisinin uterin leiomyoma etkisi. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 6(1); 1-3, 1995.  
 11. Yüksel K, Çiçek N, Mollamahmutoğlu L, Saraçoğlu F, Özcan U. Kliniğimizdeki pelvik inflamatuar hastalık vakalarının değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 6(1);13-17, 1995.  
 12. Yeşilyurt H, Gülerman C, Kara Soysal S, Yüksel K, Oral H, Gökmen O. Adölesanlarda endometriosis. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 6(2);106-108, 1995.
 13. Yüksel K. Postpartum tromboembolik hastalık. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.6(14), 275-280, 1995.  
 14. Gürbüz B, Çelikkanat H, Yüksel K, Uğur M, Yöney T, Bilge Ü. Hiperemezis gravidarumu olan hastalarda troid fonksiyonları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 10: 94-97, 1996.
 15. Gülerman C, Yeşilyurt H, Kara Soysal S, Yüksel K, Şahin Y, Oral H, Gökmen O. Müllerian Füzyon defektlerinin rezektoskopik tedavisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 10(Ek 3 Supl.3): 163-166, 1996.  
 16. Yüksel K, Gökmen O, Oral H, Şahin Y, Gülerman C. Laparoskopik olarak endometriozis tanısı konulan infertil hastaların değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.7(15), 5-10, 1996.
 17. Yüksel K, Oral H, Gökmen O, Gülerman C, Yeşilyurt H, Şahin Y. pelvik ağrı nedeni ile laparoskopi yapılan hastaların değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.7(15), 93-97, 1996.  
 18. Yüksel K, Güngör T, Gürbüz B, Gülerman C, Özcan U. Tübal gebeliğin ayrıcı tanısında kreatin kinaz.Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.7(16), 171-175, 1996.  
 19. Gülerman C, Yüksel K, Ekici E, Onat A, Uğur M, Özcan U, Gökmen O. Myomektomi sonrası rekürrens riski, transvaginal ultrasonografik çalışma. MN Klinik Bilimler 2(8), 110-112, 1996.  
 20. Yüksel K, Nuhoğlu G, Gökmen O. Normal gebelikte trombosit düzeyleri.Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi.7(16), 197-201, 1996.  
 21. Yüksel K, Gürbüz B, Çelikkanat H, Sayılgan A, Gökmen O. Bartholin bezi abse ve kistlerinin gümüş nitrat ile tedavisi. Optimal Tıp Dergisi 9(2), 50-52, 1996.  
 22. Çelikkanat H, Gürbüz B, Yüksel K, ArsevenB, Bağış T, Vural T, Karayalçın R. Yöney T, Bilge Ü. Abortus imminenste fetomaternal kanamanın önemi. Sağlık Dergisi (Sağlık Bakanlığı) 68-1,2 sayfa 1-4, 1996.  
 23. Yeşilyurt H, Gülerman C, Tunca P, Yüksel K, Oral H, Gökmen O. Laparoskopi sonrası ağrı giderilmesinde intraperitoneal lokal anestetik uygulanması. MN Klinik Bilimler , 2: 220-221, 1996.  
 24. Yeşilyurt H, Gülerman C, Kara soysal S, Yüksel K, Oral H, Gökmen O. Mikrocerrahide adezyon önleyici 'Oxidized regenerated Cellulose' kullanımı. Klinik Bilimler&DOKTOR 3(3) 444-446, 1997.  
 25. Yüksel K, Gülerman C, Kara Soysal S, Yeşilyurt H, Oral H, Gökmen O. Luteinize rüptüre olmamış follikül sendromu ve endometriozis. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 9(2-3);9-12, 1997.
 26. Yüksel K, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Oral H, Gökmen O. İnfertil hastaların laparoskopik değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler 9(2-3);13-16, 1997.  
 27. Yüksel K, Aral K, Özcan U, Gökmen O. Pelvik inflamatuar hastalıkta rahim içi aracın rolü. Klinik Bilimler&DOKTOR 4(6) 906-909, 1998.  
 28. Gülerman C, Vural T, Çiçek N, Yüksel K, Gökmen O. Postmenapozal kanamalı hastaların endovaginal sonografik, histopatolojik ve sitolojik bulgularının değerlendirilmesi. Karadeniz Tıp Dergisi'nden kabul yazısı, 3.4.1999.
 29. Deveer R, Gürbüz S, Yüksel K,Deveer M.Adölesanlardaki adneksiyal kitlelerin analizi. Yeni Tıp Dergisi,19(4) 207-208,2002
 30. Zengeroğlu s, Yüksel K,Koç ö,Oral H,Küçüközkan T.Vulvada dermatofibrom (olgu sunumu).Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 6 (1) 24-25,2003.
 31. Yüksel K,Ceylaner S, Çakar A,Avşar F, Küçüközkan T.Konjenital Transvers ön kol defektli yenidoğan- olgu sunumu.Klinik Bilimler&Doktor.9(4), 507-510,2003.
 32. Doğanay M,Erdemoğlu E,Yüksel K,Taner D.Dev abdominal duvar desmoid tümör.Türkiye Klinikleri 13(5) 387-389,2003.

İngilizce Yayınlar

 1. Yüksel K, Ergun Y, Aydoğdu T, Oğuz S, Şener B, Yenicesu O, Çobanoğlu Ö. The value of curattage in hydatidiform mole. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 3: 442-444, 1997.  
 2. Yüksel K, Şener A.B, Oğuz S, Ergun Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö. A controlled trial of megestrol acetate in cancer patients with anorexia and cachexia. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 3: 442-444, 1997.
 3. Yüksel K, Akyol D, Aksakal O, Kış S, Kozinoğlu H, Çiçek N. The value of ultrasound evaluation of amniotic fluid index in teh management of postdate pregnangy. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 4: 66-69, 1998.
 4. Yüksel K, Yeşilyurt H, Aslan S, Yalçın H, Özdal B, Gökmen O. Ovulation induction with low -dose administration of follicle stimulating hormone in polycystic ovaries. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 5: 81-84, 1999.
 5. Yüksel K, Yeşilyurt H, Aslan S, Yalçin H, Özdal B, Gökmen O. A clomiphene citrate and Tamoxifen cömbination therapy in ovulation induction. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 5: 85-88, 1999.
 6. Yüksel K, Yeşilyurt H, Yalçın H, Aslan S, Çakar A, Gökmen O. Clomiphene citrate and prednisone in women resistant to clomiphene alone. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 6: 33-35, 2000.
 7. Yüksel K, Özakşit G, Doğanay M, Seçkin B, Çakar A, Gökmen O. The influence of early amniotomy of fetal heart rate patterns at term. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 6:178-181, 2000.
 8. Arslan S, Yüksel K, Samay Ö, Yeşilyurt H, Yalçın H, Gökmen O. Office Hysteroscopy versus transvaginal ultrasonography in the evaluation of patients with excessive uterine bleeding. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 7: 36-40, 2001.
 9. Yüksel K,Yeşilyurt H, Kükner S,Çakar A, Gökmen O.Male pseudohermaphrodites with 5 alfa-reductase deficiency: report of three new cases. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 9:113-115, 2003.
 10. Yüksel K, Moraloğlu Ö, Doğanay M,Bilge Ü, Mollamahmutoğlu L. Perioperative morbidity in abdominal myomectomy versus abdominal hysterectomy for uterin fibroids.Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 11:199-202, 2005.  

Yurt Dışı Yayınlar

 1. Akyol D, Baltacı V, Kozinoğlu H, Yüksel K, Kış S, Çiçek N, Göngör T. Accessory limb attachted to the back. Tr. J. of Medical Sciences (TÜBİTAK) 29 : 199-201, 1999.  
 2. Akyol D, Mungan T, Ünsal A, Yüksel K. Prelabour rupture of membranes at term-no advantage of delaying induction for 24 hours. Aust NZ J Obstet Gynaecol; 39: 291-295, 1999.
Spiral Takımı Kızlık Zarı Muayenesi Genital Estetik Ameliyatları Adet Düzensizliği Nedenleri